Store gevinster ved å anvende droner i skogbruket

Ubemannede luftfartøyer (UAV), eller droner, er en økende investering for både forretnings- og fritidsformål. De hjelper ulike bransjer med vedlikehold, overvåking og datainnsamling. Også skogbrukssektoren ser nå fordelene. En skogbruksdrone hjelper med flybilder, håndtering av skogbranner, sporing av skadedyr og planlegging.

Skogbrukets utfordringer

Skogbruksindustrien er enorm – den spenner over kontinentene, med arbeidere over hele verden. Noen av prosessene og ansvaret kan være tidkrevende og kjedelige, som å utvikle forvaltningsplaner for svært tette områder.

Forvaltningsplaner er bare ett område der droner hjelper – de gir et bilde av alt en skogsarbeider trenger. Skoger, jorder og våtmarker kan strekke seg over dusinvis av mil. Å overvåke alle disse hektarene kan være umulig til fots.

Behovet for en løsning blir spesielt kritisk i nødssituasjoner. Arbeidere har ikke tid til å vente på hjelp med skogbranner eller søk-og-redningsoppdrag. I tillegg er helikoptre kostbare og kan ta en stund å komme i gang. Droner, som et alternativ, kan være en nyttig og noen ganger livreddende løsning.

Hvordan droner hjelper

Gjennom årene har teknologien hjulpet skogbruket på mange måter. Enten det er raskere transport eller forbedrede skogsjernbaner, har det alltid vært en veiledende faktor. Droner gir nå arbeidere nye måter å håndtere sitt ansvar på effektivt.

Siden UAV-er gir luftbilder og videoer, får skogsarbeidere et bedre bilde av hele skogen eller landskapet de jobber med. Dette utvidede synet fører til flere fordeler – den første er bedre forvaltningsplaner og vurderinger.

En skogbruksplan fokuserer på målene grunneiere og skogbrukere har. For å utvikle denne planen riktig, må de samle vurderinger om areal, grenser, treforhold, biologisk mangfold og generelle arealforhold. Denne oppgaven er kjedelig og kan ta uker til fots. Droner forkorter prosessen og gir informasjon effektivt.

Droner gjør kartlegging, 3D-visuelle bilder, fotografisk og videografisk innsikt og dataanalyse mulig for planer og ledelse. En skogbruksdrone vil også komme godt med etter stormer eller naturkatastrofer. Når en arbeider trenger å rydde land, gir en UAV nyttig innsikt i de beste måtene å fjerne rusk. Få ekspert treekspert Austin for dine tretrimmingsbehov.

Når det gjelder biologisk mangfold, har skogbrukere som mål å finne de beste måtene å høste på uten å forstyrre dyrelivet og plantene rundt trærne. Droner hjelper med å spore dyrs atferd og mønstre. På den måten kan arbeiderne operere rundt dem.

I tillegg kan imidlertid invasive plante- og dyrearter være skadelige for skog, planter og dyr. Droner kan spore disse artenes mønstre slik at skogsarbeidere kan ta de riktige tiltakene for å avskrekke dem.

Livreddende droner

Akkurat som droner optimaliserer planlegging og styring, kan de også være livreddende i visse tilfeller. Skogbranner kan være dødelige. Det har vært nesten 20 000 skogbranner allerede i løpet av de første fem månedene av 2022 alene. De kan brenne hundretusenvis av dekar, og ødelegge alt i deres vei.

Skogarbeidere ønsker å finne kilden til brannen raskt og slokke den så raskt som mulig. Manuell sporing til fots eller fra luften med helikoptre er en for lang prosess – flammene sprer seg mye raskere enn tiden det tar å lokalisere dem. Med droner kan arbeidere imidlertid kutte betydelig ned på den tiden. De kan finne kilden til brannen, bruke geolokaliseringer for å finne den, og sende de riktige nød- og brannvesenet for å slukke den.

Det samme konseptet gjelder for søk og redning. Med kameraer av høy kvalitet dekker droner mer terreng på kortere tid. Å lete etter individer tar kortere tid – som kan være forskjellen mellom liv og død.

Skogbrukets fremtid

Droner løser mange av utfordringene skogbrukere står overfor. Disse UAV-ene optimerer forvaltningen, beskytter dyreliv og planter og kan redde liv under alvorlige omstendigheter. De gir også nøkkelen til fremtidens skogbruk.

Optimalisering av prosesser er et viktig skritt for en jobb som dekker så store tomter. Fremtiden vil inneholde mer teknologi som hjelper skogbrukets ansvar. Droner er inngangsporten til den veien.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.