– Executive partner?

– Partner?

– Medlem?

– Sponsor?

 

Excecutive Partner

 • Dronesenterets viktigste partnere
 • Deltakelse i Styringsgruppen
 • I nettverk med de største aktørene og unike samlinger blant Executive partnerne.
 • Førstevalg for tilgang til forskning, teknologi og investeringsmuligheter
 • Førstevalg ved kommersielle prosjekter
 • Førstevalg på studenter og oppgaver
 • Profilering og synlighet i alle kanaler
 • Tale/presentasjonstid på seminarer
 • Rabatter
 • Førstehåndsinformasjon om nyheter og annen relevant informasjon før andre.

Partner

 • En prioritert partner til Dronesenteret
 • Invitert inn i forretningssamarbeid etter Executive partnerne
 • Invitasjon til utvidete partnersamlinger
 • Mulighet for presentasjon i alle kanaler
 • 2. valg på investeringsmuligheter, studentoppgaver, forskningsresultater og teknologi.
 • Rabatter
 • Mulig presentasjon og taletid på Dronesenterets arrangementer
 • Informasjon om nyheter og annen relevant informasjon før det blir offentlig.

Medlem

 • Deltakelse på felles møter og samlinger
 • Mulig tilgang til teknologi fra partnere og medlemmer
 • Mulig investering i teknologi og selskaper
 • Rabatter på egne arrangementer
 • Rabatter ved anskaffelser gjennom avtaler Dronesenteret
 • Mulig invitasjon inn i forretningsprosjekter
 • Mulighet for presentasjon og profilering på Dronesenterets arrangementer

 

Sponsor

Sponsorer til Dronesenteret er selskaper og organisasjoner som ser verdien av å delta, støtte og promotere seg overfor Dronesenterets medlemmer og i innhold publisert av og med Dronesenteret.

Hver enkelt sponsor tegner unike avtaler med Dronesenteret, basert på egne ønsker, målsetninger og hvorledes de selv ønsker å involvere seg. Her kan det nevnes muligheter som:

 • Profilering i alle kanaler og presentasjon på arrangementer
 • Invitert til å delta på partnermøtene
 • Dronesenteret kan stille på Sponsorens arrangementer.
 • Kan kople Sponsoren med partnere, medlemmer og deltakere.
 • Droensenteret kan være delaktig i å fasilitere kontakt mellom Sponsoren og de kompetansesentrene vi er i dialog med.
 • Sponsoren får en lyttepost inn i et hurtigvoksende marked – og teknologiutvikling
 • Droensenteret vil etter beste evne tilrettelegge for sponsorens ønsker og behov.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.