Partnere

Dronesenterets partnere er tunge, innovative og løsningsorienterte virksomheter, forskningsinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner som ønsker å samarbeide, utvikle løsninger og gjøre hverandre bedre.

 

Våre Executive Partnere

Våre sterkeste partnere som bidrar tungt for at dronetjenester og senteret skal lykkes med å utvikle gode løsninger for en renere og bedre verden

ProXepct Drones AS

Proxpect Drones AS is a Norway-based provider of commercial drone services and value adding data and insight to B2B clients and public entities.

Using drones equipped with cameras we scan buildings and other industrial infrastructure to find deviations, e.g humidity, infiltrations, faults that affect duration of the materials.  Thereafter, the images are processed with our proprietary solution for image analysis.  Based on the analysis,  the customer is provided with a report outlining maintenance and repair needs, so that our clients can optimize OPEX, CAPEX and lifetime of the asset.

The solution is safer, more effective and sustainable compared to traditional methods.

Our customers are some of the biggest names in the Norwegian real estate sector.

We have more than a decade of experience in unmanned aviation and our image analysis database is one of the largest in Norway.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF har over 2000 fageksperter og 100 laboratorier, forskningssentre og mange publikasjoner, programvare og forskning som vil være med på å løfte dronebransjen.

Statskog

Statskog er Norges største skogeier.

Statskog har eiendommer i hele landet, og har en desentral organisasjon.

Statskog har 113 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet. Organisasjonen er delt inn i fire regioner fra Sør-Norge til Troms for tett oppfølging av Statskogs lokale aktiviteter.

 

Biodrone

Biodrone er lokalisert i Steinkjer i Trøndelag. Vi har spesialisert oss på dronetjenester til skog- og jordbruket. Vi kan bidra med kartlegging, såing, sprøyting og gjødsling fra lufta.

Norsk Elektro Optikk

NEO is a research and development based company in the field of photonics. We offer project cooperation, rapid prototyping and manufacturing of advanced electro optical products for an international market.

AnsuR

AnsuR was started in Oslo, Norway, in 2005, by Dr. Harald Skinnemoen, out of a desire to create ground breaking communication solutions for real-world situations. Since then, AnsuR has grown consistently to include a highly talented and focused group of people working to create the best innovative technology and solutions related to our focus area.

AnsuR has a dedicated team of software engineers updating and creating new software to provide the most reliable, innovative and user-friendly visual communication tools. AnsuR’s growing business development team focuses on building relationships with clients to make sure we provide an impeccable service which caters to your needs.

Partnere

Våre partnere bidrar for at dronetjenester og senteret skal lykkes med å utvikle gode løsninger for en renere og bedre verden

Skogkurs

Skogkurs har til formål å være skogbrukets fellesorgan for kompetanseformidling innen næringsutvikling og forvaltning av skog og andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal Skogkurs bidra til kompetanseheving for aktørene i skogbruksnæringen, og til formidling av kunnskap om skog og natur til skoleverk og allmennhet.

Aviant

Aviant er de første til å frakte medisinsk materiale autonomt mellom sykehus, de er det første selskapet som krysser landegrenser, de frakter melkeprøvber for Tine og dekker hele Norge med sin infrastruktur.

Romvesen

Det man ikke vet kan man faktisk ta skade av!

Vi i Romvesen er opptatt av å gi våre kunder innen bygg- og anleggsbransjen, energisektoren og landbruket nøyaktig innsikt og data der man tidligere var prisgitt estimater og løse beregninger.

Gjennom våre droner, radarløsninger og skybaserte systemer tilfører vi kundene stor verdi som kan utgjøre hele forskjellen mellom suksess og fiasko i et prosjekt. Bli kjent med våre løsninger og se hvordan vi kan gi deg innsikt av en annen verden!

Motta e-post når vi publiserer nyheter og nyhetsbrev

Kontakt oss

Norsk Senter for Dronetjnester

Aggrator Inkubator Ås AS
Høgskoleveien 12, 1430 Ås

+47 900 25 408

post@dronesenteret.no

Send oss en melding

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.