Statskog er den største skogeieren i Norge. Les mer her.